Уважаеми колеги,

 

Обръщаме се към вас с молба за съдействие по един особено сериозен екологичен проблем на община София, а именно проблема с преработката на твърдите битови отпадъци (ТБО).

Новото ръководството на столичната община начело с генерала Бойко Борисов вече три години нищо не направи по този въпрос. От средата на миналата година започна да се прокрадва информация, че ще се строи инсталация за брикетиране на ТБО или завод за директно изгаряне - инсинератори.

В края на месец Февруари в България пристигнаха представители на Европейската комисия начело с Карстен Расмусен. В българската преса излезе съобщение, че представителите на европейската комисия са посетили две от площадките, посочени в „Стратегията за управление на отпадъците на София” и те са ги оценили като подходящи за бъдещия завод за боклук. Ние сме доста учудени от това тяхно становище, защото съгласно нашето законодателство, а предполагаме че е така и в европейското, оценката дали дадена площадка е подходяща за изграждане на завод за боклук се определя от специалисти, по определени критерии, с извършване на определени проучвателни дейности и по определена технология дадена в това законодателство.

Господин Расмусен, съгласно пресата е заявил, че „София трябва да избира между две технологии-да се прави от отпадъците гориво за циментовите заводи и топлоцентралите или да бъдат изгаряни”.

За нас е много тревожен факт, че заявлението на г-н Расмусен се покрива с лансираното напоследък намерение на столичния кмет Борисов и особено опита за налагане на изгарянето едва ли не като единствено решение на проблема с ТБО. В случая нямаме две технологии, а една изгаряне, защото изработката на брикети от отпадъците е операция подготвяща отпадъците пак за изгаряне.

В София, Зелената партия, обществените организации, специалистите и обществеността сме против изгарянето на ТБО под каквато и да е форма и вид. От три години се опитваме да осигурим присъствието на представители на общината в провежданите от нас дискусии, кръгли маси и други форми на общуване по тези въпроси, но общината отказва да участва.

Ще изредим някои основни постановки поради които сме против изгарянето:

1. При изгарянето на ТБО се отделя голямо количество въглероден двуокис, които е основен виновник за промяната на климата. По тази въпрос има някои решения и на европейската комисия взети в началото на миналата година.

2. Световните тенденции, а и в директивите на Европейския съюз е залегнала забрана, след 2012 година да се унищожават биоразградимите съставки на отпадъците. Те трябва след съответните преработки да бъдат върнати в природата във вид на торове.

3. След изгарянето имаме голямо количество твърд отпадък от порядъка на 30 до 40 % от началното количество. Около 5 до 8 % от него е опасен. София няма депо нито за обикновени, нито за опасни отпадъци. Да не говорим че цената за депониране на опасните отпадъци е много висока и непоносима за гражданите.

4. Изгарянето е една стара технология. През 80-те години сигурно е била най-добрата, но сега когато в ТБО имаме до 30 % пластмаси и найлони, отделно различни препарати и химикали използвани в бита, като остатъците от тях попадат в ТБО, тя една от най-опасните за хората и природата. Тия 70 %, които излитат от комина съдържат коктейл от вещества и съединения, повечето от които силно опасни и токсични в много малки концентрации. Някои от тях се натрупват в човешкия и животинския организъм без да се изхвърлят с течение на времето. Това е технология без бъдеще!

5. В последните години има разработени много нови технологии за преработка на ТБО, някои от тях авангардни. Редно е да се използва нещо което има бъдеще, което е перспективно и полезно.

6. Искаме откритост и обективност при процеса на избор на технологията за преработка на ТБО. Има различни малко или повече обективни методи за този избор. Зелената партия също е разработила методика от 154 критерия за обективно определяне на технологията.

7. След всичко изложено по-горе, според нас всеки опит за налагане на изгарянето като метод за преработка на ТБО е свързан с корупционни практики.

 

Тъй като, съгласно информация от столичната община, заводът за преработка на твърдите битови отпадъци на гр. София ще бъде строен с пари от Европейските фондове, моля за вашето съдействие за следното:

1. Да бъде извършена инспекция от страна на европейската комисия на всичко извършено до момента по въпроса с определяне на площадките за построяване на завода-съответствието им с изискванията на българските нормативни документи и европейските директиви.

2. Участие на експерти от европейския съюз в следващите действия по отношение избора на технологията и изпълнителя на завода за преработка на столичните отпадъци.

 

Тъй като, съгласно информация от столичната община, заводът за преработка на твърдите битови отпадъци на гр. София ще бъде строен с пари от Европейските фондове, моля за вашето съдействие пред членовете на EGP и депутати в Европейския парламент за следното:

 

Ал. Каракачанов

 

http://news.netinfo.bg/?tid=40&oid=1172103