Основни точки в дневния ред на заседанието бяха: актуалната политическа обстановка в страната; сформирането на комисии към НПС, които ще изработят националната предизборна програма (Комисия по екология – Христо Николов; Комисия по труда и социалната политика – Анна Донкова; Комисия по култура, наука и образование - Иван Иванов; Комисия по международната политика  и европейската интеграция – Кирил Манолов; Комисия по национална сигурност, обществен ред и борба с корупцията - Борислав Недев; Комисия по икономика – Маргарита Ваклинова; Комисия по здравеопазване, спорт и туризъм – Тодор Хинов; Комисия по  земеделие – Милен Петрушев; Комисия по местно самоуправление, регионална политика и усвояване средствата от ЕС по региони - Красимир Михайлов); сформирането на специална работна група, с членове членовете на НИС и ръководството на НПС, която ще организира национално съвещание.
Обсъдени бяха различни тезиси за проект за програма на „Зелена партия/Българските зелени”, които са качени и могат да бъдат видяни на интернет страницата www.greenparty.bg.
Членовете на НПС разгледаха и правилник за организацията и дейността на националните органи и Статут на регионалните органи на „Зелена партия/Българските зелени”.