партийни новини

Зелената партия подкрепя протестите срещу приетите поправки в Закона за горите!

 Управляващата партия ГЕРБ продължи последователната си линия в подкрепа на олигархични структури и отделни лица в ущърб на националните интереси. За разликата от предишните правителства, които то активно критикува, тя постави беззаконието на „законова” основа. С приетия Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите:

- се стимулира незаконното строителство на ски съоръжения в

Пирин, Витоша, Рила, Стара планина и Родопите;

- предоставят се площи от държавния горски фонд без търг, те да

се застрояват, като за капак им се гарантира узаконяването;

- освобождават се фирмите от такси за промяна на предназначението

на горските площи, като с това им подарят десетки милиони лева;

- променят се предназначението на горски имоти без общ

устройствен план;

- улеснява се незаконния износ на дървесина и недървесни горски

продукти;

 Очевидно е, че когато управляващите по никакъв начин не зачитат мнението на гражданите и налагат силово интересите на приближените им бизнес кръгове, то остава единствено ДА ИЗЛЕЗЕМ НА УЛИЦАТА И ДА ПРОТЕСТИРАМЕ!

 Зелена партия

13 юни 2012

Отворено писмо до министър-председателя Бойко Борисов

До СМИ

Уважаеми г-н министър-председател,

 На всички е добре известно Вашето положително качество да държите на дадената от Вас дума. За добро или лошо, не толкова многото случаи на положително решаване на по-големи или по-малки обществени проблеми в нашата страна, се дължат главно на тази Ваша амбиция. С безпокойство обаче установяваме, че и този светъл лъч в настоящата политическа практика в страната ни започва да помръква. Но да бъдем конкретни!

В предизборната кампания 2009 г., Вие многократно обещавахте да решите проблема с неравностойните замени на гори и земи, чрез които бяха одарени от страна на държавата с имоти за милиарди левове, шепа олигарси. След изборите,  Вие заявихте, че сте решили проблема, като сте въвели законова забрана да се строи върху заменените земи. Още тогава Зелената партия заяви, че това „решение” не е решение, защото:

Имотите за милиарди левове, практически откраднати от държавата, си остават частна собственост – нима това е справедливо?

Реално няма в България случай, когато човек с пари, желаещ да строи върху своя собственост, в крайна сметка да не го е постигнал. А  това са хора с много пари!

Законовите забрани в България освен, че са „врата у поле”, но и могат да бъдат променени в пленарна зала в рамките на минути.

Никакви забрани за строеж няма да спрат започнатите дела в Европа срещу България за непозволена държавна помощ към частни лица. Рано или късно, българският народ ще трябва да плаща стотици милиони глоби затова, че държавата е направила подаръци на тези господа.

 За съжаление Зелената партия се оказа права:

 

Зелената партия е изключително разтревожена от напълно неадекватната кадрова политика на българското правителство в АЕЦ Козлодуй. Управлението на АЕЦ е тясно специализирана, високо отговорна дейност, която изисква висок професионализъм и са абсолютно недопустими каквито и да е политически назначения. Нека да напомним, че една от причините за аварията в АЕЦ Чернобил бе вследствие управлението на централата от директор топлотехник, невеж в ядрената енергетика, при експеримент за увеличаване на мощта на централата.

Зелената партия е изключително разтревожена от напълно неадекватната кадрова политика на българското правителство в АЕЦ Козлодуй. Управлението на АЕЦ е тясно специализирана, високо отговорна дейност, която изисква висок професионализъм и са абсолютно недопустими каквито и да е политически назначения. Нека да напомним, че една от причините за аварията в АЕЦ Чернобил бе вследствие управлението на централата от директор топлотехник, невеж в ядрената енергетика, при експеримент за увеличаване на мощта на централата.

Без да се съобразява с елементарните изисквания за управление и безопасност на такъв сложен и отговорен обект като АЕЦ Козлодуй,  на 7 май, на заседание на Съвета на директорите на Българския енергиен холдинг (структура, която е държавна собственост) е освободен изпълнителният директор на АЕЦ Козлодуй  - Александър Николов. Няма никакви обяснения за неговото освобождаване. Александър Николов е завършил специалност  “Топло и ядрена енергетика”, има множество допълнителни международни квалификации, а също така и курс по “Експлоатация на АЕЦ – надеждност и безопасност” в Чикаго, САЩ. Целият му трудов стаж е в АЕЦ Козлодуй.

На мястото на освободения Александър Николов е назначен досегашният заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма - Валентин Николов. Последният е завършил машиностроене и двигатели с вътрешно горене и е специализирал  "Политически мениджмънт" в Нов български университет. Преди да стане депутат и зам. председател на парламентарната група на ГЕРБ, а след това и зам. министър за около месец, Валентин Николов е притежавал фирмата "Макрон", която се е занимавала с доставки на храна за детските градини в София. Аргументът за неговото назначаване „ е да се подобри координацията и темпото на работата по удължаването живота на пети и шести блок на АЕЦ "Козлодуй“ и изграждането на нова ядрена мощност на площадката на централата”.

Зелената партия счита, че от всички безотговорни  кадрови решения на настоящето правителство това е най-абсурдното. Под заплаха са поставени здравето и живота на българския народ!

 АЕЦ Козлодуй не е фонд „Земеделие”, където политическите назначения на неграмотни хора водят само до поредното източване на обществени средства!

Зелената партия настоява българското правителство незабавно да коригира своята кадрова политика в областта на ядрената енергетика!

Зелената партия като член-учредител на Европейската зелена партия, ще внесе  на предстоящото(11-13 май т.г.) заседание в Копенхаген  предложение за позицията на Европейската зелена партия, относно безотговорната кадрова политика на българското правителство по отношение на АЕЦ Козлодуй.

НИС на Зелена партия

09.05.2012 г.

Становище на Зелената партия

 На 31 януари Законът за защита на животните, обн. ДВ/08.02.2008г., възлага овладяването на кучешката популация на общините и неправителствените организации за защита на животните. Регламентите в нормативния документ поощряват прозрачността в дейностите и обществения контрол, което би трябвало да гарантира: