Правителството си позволява престъпно и безотговорно да заменя територии от държавния горски фонд в неатрактивни за бъдещо строителство места, срещу апетитни и уникални кътчета от нашите гори, които в последствие биват застроявани и унищожавани като такива. За целта, правителството и приближените към него кръгове, реализират уникална за правната общност на Европа процедура по преотстъпване на атрактивна земя от държавния горски фонд, скъпоструваща по всички стандарти, срещу разкъсани, отдалечени и неатрактивни частни горски парцели.
Въпреки протестите на неправителствените екологични сдружения, протестите на младежките организации и нашите протести, промените в Закона за горите  влизат в НС за  обсъждане  на второ четене.

Съгласно тези промени:
∙ председателят на Държавната агенция по горите може безконтролно да продава държавните гори;
∙ узаконяват се всички извършени досега престъпни заменки в най-ценните природни територии;
∙ позволява се заменените и продадени гори да се превърнат в строителни площадки;
∙ позволява се безплатно строителство на ски писти на мястото на девствени гори;
∙ удължава се ловния сезон.       

„Зелена партия/Българските зелени” се обявява категорично против предложените промени в Закона за горите.
Подкрепяме категорично протестите на гражданските сдружения и младежките организации срещу тези текстове.
Настояваме за цялостна ревизия на сделките със замени на земи и гори от държавния фонд и обявяването им за нищожни, предвид огромните загуби на държавата откъм финансови средства и природни дадености и ценности.