До Министър-председателя на Република България

Г-н Марин Райков

Отворено писмо

Спрете финансирането на частните монополи с държавни пари! С тях те не отварят работни места, а си приватизират държавно имущество!

Уважаеми г-н Министър-председател,

Сметките за ток, срещу които справедливо се бунтуват гражданите, могат да станат поносими за тях само ако намалеят поне с 50%, т.е. наполовина или съответно бъдат вдигнати техните доходи. Но даже и да бъде ограничена до максимум несправедливата монополна печалба на ЕРП, то тази цена няма да намалее достатъчно! Положението може да се промени само ако се удари по монополизма в другите сфери на икономиката и на първо място във ФИНАНСОВАТА!

Повече от десетилетие парите на държавните предприятия, които са около ЕДИН МИЛИАРД лева са предоставени на няколко частни банки (ЦКБ, Инвестбанк, КТБ), като понастоящем основно са концентрирани в Корпоративна търговска банка. Средната лихва, която получават държавните предприятия срещу тези пари е 1.5%, докато банките ги предоставят като кредити с лихва от 10-12 и повече процента! Последствията са:

- Един милиард лева се използват не за провеждане на политика за отваряне на нови работни места, а за дейност в угода на частния интерес на банките и техните ръководства. С тези ДЪРЖАВНИ пари бе приватизирано ДЪРЖАВНО имущество, като Булгартабак, зала Универсиада и др.

- Чиста годишна печалба от минимум 60-80 милиона лева се предоставя абсолютно незаслужено в частни ръце;

- Масова корупция в ръководни кадри на тези предприятия и наблюдаващите ги министерски чиновници, тъй като тези средства сe предоставят не вследствие на някакъв конкурс, а по усмотрение на ръководството.

Г-н Министър-председател, настояваме незабавно всички средства на държавните предприятия да бъдат прехвърлени в Българската банка за развитие (ББР), която единствена е изцяло държавна собственост! Това ще даде възможност за следната нова политика в полза на гражданите:

- Един милиард лева могат да се насочат към нисколихвено кредитиране на дребните и средни производители, което ще отвори нови работни места и ще повиши средната заплата;

- Конкуретното нисколихвено кредитиране на ББР ще понижи високия лихвен процент по кредитите в банковата система, който задушава гражданите и фирмите;

- Държавата ще разполага с допълнителен ресурс от около 60-80 милиона лева годишно, който може да бъде насочен за стимулиране на потреблението, чрез повишение на доходите;

- Ще се прекъсне една изключително опасна корупционна верига, която превръща държавната политика в заложница на интересите на една или няколко частни банки;

- Ще се прекрати приватизацията с държавни пари на държавно имущество;

- Ще се прекрати прикритото или открито поставяне под контрол на все повече медии, които се купуват с подареният на частни лица държавен ресурс.

Зелена партия

18 март 2013 г.