До Дирекция на

 Природен парк Витоша

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕТО НА ЗАДАНИЕ И ПРЕДСТОЯЩАТА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША

 

Предвид предстоящото изготвяне на задание за актуализация на плана за управление на Природен парк Витоша, Зелената партия настоява Дирекция на Парк Витоша да осигури възможност за пряко участие на обществеността в процеса на изготвяне на заданието и на самата актуализация. В тази връзка молим да се предприемат мерки за гарантиране  на широко публично участие и прозрачност на всички етапи от този процес. Според нас, това може да бъде осигурено със съставянето на експертен съвет, който да подпомага формирането на заданието, координирането между експертите и изготвянето на актуализацията. Считаме, че в този експертен съвет трябва да бъдат представени професионалните гилдии, имащи компетенция и отношение по проблематиката и аспектите на управление на парка  и заинтересовани организации от неправителствения сектор, туристически и спортни дружества, граждански сдружения с природозащитни цели, представители на администрацията на граничещите с територията на парка селища, както и експерти, излъчени от политически партии, чийто основен приоритет е опазването на природата.

От особена важност е това да се случи, за да може този план да бъде работещ ефективен, да гарантира опазването на природата при оптимално задоволяване на  нуждите и желанията на гражданите.

Зелената партия е готова да предостави свои експерти в такъв консултативен съвет или във всяка форма за гражданско участие, определена от дирекцията на Парк Витоша.