Няма друг начин да се прилага Конституцията на Република България, в чийто чл. 1, ал. 2 е казано: “Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.“ Ал. 3 пък гласи: “Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.“ Призивите за неучастие могат  да се приемат за нарушение на ал.3 от чл. 1 на Конституцията, а именно - като опит за присвояване на народния суверенитет.

Зелената партия, вярна на своята политическа програма, още от създаването си е против изграждането на нова атомна централа. Ние положихме много усилия за приемане на решение от VІІ Велико народно събрание за прекратяване строителството на атомна централа край Белене. През последвалия период активно участвахме в кампаниите, насочени срещу опитите тази централа да бъде изградена.

Зелената партия призовава гражданите на Република България да участват с гласа си в Националния референдум на 27 януари 2013 г. Ние сме за отхвърляне на идеята за изграждане на нова атомна централа или на нов реактор на територията на АЕЦ „Козлодуй”!

Призоваваме всички граждани, които мислят отговорно за бъдещето на страната и на децата си, да гласуват с „НЕ” на референдума.

Зелена партия

VІ-ти извънреден Конгрес

1.12.2012 г.