-           ПП „Зелените” съзнателно въвеждат в заблуждение ЕЗП, както и отделни представители на групата на Зелените в ЕП за реалните размери на тяхната дейност, а също така и за резултатите от нея, като многократно ги преувеличават. Също така те си приписват политически заслуги за събития и победи на гражданското общество в България за които нямат никакъв или имат минимален принос като партия.

 

-           ПП „Зелените”имат крайно неадекватно политическо поведение, базиращо се на крайно десните възгледи на част от тяхното ръководство, което обаче има доминираща роля в тяхната партия. Това е една от основните причини за нападките им към Зелената партия и като цяло към партиите от ляво-центристкия спектър. Това е в основата на голяма част от фразеология, в която доминират теми като т.нар. „ченгета”, т.е. представителите на тайните служби  от времето на комунизма., „комунистически заговори” и т.н. Това е причината те влизат в близки взаимоотношения с партии от десницата и да отказват контакт със Зелената партия.

 

 

 

Доказателства към формулираните основания за искането за изключване на ПП „Зелените” от ЕЗП:

 

 1. 1.За многогодишната клеветническа кампания на ПП „Зелените” срещу Зелената партия можете да получите информация в Приложение 1. Тук ще се спрем само на последното и най-шокиращо оклеветяване на Зелената партия от страна на ръководството на ПП „Зелените”. То бе извършено на официална среща на ръководството на ПП „Зелените” с комисията за събиране на факти, която бе на посещение в България през периода 2-4 юли 2012 г. Пред тази комисия, която бе в състав Жаклин Кремерс, Андрей Козлов и Ержебет Шмук, ръководството на ПП „Зелените” официално е обвинило Зелената партия, че е „извършвала измами на изборите”. Последното е криминално деяние съгласно законодателството на Р България. Естествено, доказателства към това обвинение не са дадени.

 

Тук искаме дебело да подчертаем факта, че за 22 години от своето съществуване нито една държавна институция, нито една политическа партия, обществена организация или медия не е отправяла подобно обвинение към Зелената партия. И това не е само по причина, че е нямало никога основание за подобно обвинение! А и защото Зелената партия за всичките тези години си е изградила авторитета на една от малкото, ако не и единствената партия в България, която има реален принос за борба с корупцията (вж. Приложение 2).

 

За първи път подобна клевета към Зелената партия, която е член учредител  на ЕЗП, се отправя не от някой друг, а от ПП „Зелените”, която е член –наблюдател на ЕЗП!

 

Трябва да отбележим, че ние нееднократно сме информирали ЕЗП за неетичното, а в много от случаите и арогантното поведение на ПП „Зелените”, както  и систематично водената от тях кампания срещу Зелената партия (вж. Приложение 3). За съжаление, ЕЗП не реагира по никакъв начин на изложените от нас факти. Това окуражи ПП „Зелените”, които очевидно решиха, че имат подкрепата на  ЕЗП за това недостойно поведение! Като резултат имаме безпрецедентно оклеветяване на Зелената партия, което ни поставя в ситуация в която имаме само един изход – да поискаме съгласно Статута изключването на ПП „Зелените”  от ЕЗП.

 

В случай, че ЕЗП за пореден път смята да не вземе отношение към дълбоко аморалното поведение на своя член – наблюдател ПП „Зелените”  , то за нас няма никакъв друг избор освен да заведем съгласно българското законодателство дело за клевета срещу ПП „Зелените”. Тъй като ние не очакваме ръководството на ПП „Зелените” да има смелостта и достойството да ни предостави писмен докумен с формулираните от тях клевети, то на това дело като свидетели задължително ще бъдат поканени членовете на комисията - Жаклин Кремерс, Андрей Козлов и Ержебет Шмук. Вярваме, че последните с готовност ще съдействат за възстановяване на справедливостта!

 

 

 

 1. 2.Освен клевети обвиняващи Зелената партия в криминални деяния, ПП „Зелените”  систематично разпространява лъжи относно политическите позиции на Зелената партия (вж.  Приложение 1). Това се прави както в частен план, така и на официални форуми. Като пример ПП „Зелените” в продължение на години разпространяват неистината, че Зелената партия подкрепя ядрената енергетика и в частност строежа на АЕЦ „Белене”. Тази лъжлива теза е била повдигната и пред генералния секретар на ЕЗП на нейното посещение в София през юли тази година.  Последният такъв случай, в подкрепа на тази лъжа, са манипулативните изказвания от Борислав Сандов – съпредседател на ПП „Зелените” на  конференция от  21 септември 2012 г. в София , в присъствие на евродепутата Никос Хризогелос от групата на зелените  в ЕП. Това представлява абсолютна неистина и груба манипулация! Зелената партия има принципна позиция срещу ядрената енергетика от самото й учредяване, а срещу строежа на АЕЦ „Белене” тя е подкрепена с икономически и екологични аргументи и е от преди повече от 15 години. Зелената партия е единствената партия в 38-то Народно събрание (1999 г.), която гласува против строежа на АЕЦ „Белене” и обоснова своята позиция от трибуната на парламента (вж. http://www.greenparty.bg/index.php?option=com_content&;view=category&id=81&Itemid=256&lang=bg). Нашата позиция винаги е била „спиране строежа на АЕЦ „Белене” и закриване на другите ядрени мощности след изтичането на проектния срок за тяхната експлоатация”. Безочието на г-н Сандов стига до там, че освен като подменя нашата позиция  и твърди, че ПП „Зелените”   има различна, той пропуска, че ПП „Зелените”  имат дословно същата позиция изложена в декларацията на БАЯК (Балканска янтиядрена коалиция) от 26 март 2011 г. (вж. http://www.zelenite.bg/3654).

 

 

 

 1. 3.На всички избори, на които са се явили ПП ”Зелените”,  основна част от тяхната кампания са систематичните нападки срещу Зелената партия и нейното оклеветяване (вж. Приложение 3 – информация за изборите 2009 г.) На последните избори (2011 г.) за това е отделена специална страница на централният им сайт, на която се правят инсинуации, че Зелената партия е свързана с бившите комунистически служби за сигурност, дава се лъжлива информация за нашите политически позиции (вж. http://www.zelenite.bg/izbori2011/index.php?option=com_content&;view=article&id=189&Itemid=235&lang=bg). Отделно бе изготвен и разпространяван специален призив, в който в стихотворна форма се обяснява, че единствената истинска зелена партия е тази, чието име е една дума (ПП „Зелените”), а тази с две думи (Зелената партия) е менте (вж. приложение 5).

 

Но тези действия бледнеят пред действията на тяхното ръководство, които открито заливат интернет пространството с арогантни изрази и квалификации като „боклуци”, „лайна”, „помияри” (Петко Ковачев – съпредседател на ПП „Зелените”) и също „лъжци”, „ментета”, „агенти на руските и българските тайни служби” (Борислав Сандов – съпредседател на ПП „Зелените”) – вж. http://www.greenparty.bg/index.php?option=com_content&;view=category&layout=blog&id=78&Itemid=137&lang=bg).  Естествено, това поведение не донесе на ПП”Зелените” изборни успехи! Техните резултати са значитело по-слаби от тези на Зелената партия и даже са по-слаби от тези на Партия на Зелените (В. Симов) – вж. Приложение 3  -Information on the Green Political Sector.

 

Всичко това обаче определено попречи на кампанията на Зелената партия, което бе  очевидната цел на ПП „Зелените” . По-лошото, че това поведение също така отблъсва потенциални избиратели и на двете партии и по никакъв начин не допринася за повишаване авторитета ЕЗП в България.

 

 

 

 1. 4.В препоръката на Комитета до Съвета в Малмьо (16-18 Октомври 2009 г.) за приемането на ПП „Зелените” за член-наблюдател в точка 14 се казва „Същевременно Комитетът поставя като условие за приемане на Зелените в качеството им на наблюдатели в ЕЗП ясното поемане на ангажимента от тяхна страна  да работят за формирането в  България на една единствена зелена партия, което включва възможността от сливането и обединяването на Зелените с партията, която е наша членка – в случай, че това се окаже необходимо за постигането на горната цел”.  Както е видно от гореизложеното ПП „Зелените” не само, че по никакъв начин не изпълняват поставените им от Комитета условия, но активно работят срещу консолидацията на зеленото политическо пространство. Даже призива от страна на комисията за събиране на факти в лицето на Жаклин Кремерс не успя да ги склони да бъде проведена по време на нейното посещение (2-4 юли 2012 г) обща среща със Зелената партия, на която да се направи опит за търсене на разбирателство!

 

Зелената партия от доста време активно работи с другите две зелени политически организации (Екогласност и Партия на зелените), както и с широк кръг граждански организации. Провеждаме пресконференции, протести и други съвместни мероприятия. На всички призиви към ПП „Зелените” ако не да се присъединят, то поне да влязат в някакъв диалог с нас, ние получаваме или високомерно мълчание или груби откази.

 

 

 

 1. 5.Изключително некоректен похват на ПП „Зелените” са систематичните  опити да си присвояват заслуги за неща, които не са извършили или многократно да преувеличават извършената от тях дейност, особено резултатите от последната. Това предизвиква раздразнение в представителите на НПО гражданските организации и ги отблъсква от политическа дейност. От друга страна въвежда в заблуждение ЕЗП и отделни представители на групата на зелените в ЕП. По-ярък, от многобройните такъв опити, са информациите от името на ПП „Зелените”  в лицето на Борислав Сандов в first issue of the Balkan Network newsletter (виж. Приложение 4). В тях той обявява за „двойната победа” на ПП „Зелените” - забрана за проучване и добив на шистов газ и решението на българското правителство за отказ от строежа на АЕЦ „Белене”. Ако в това имаше и една десета истина, то тогава изборните резултати на ПП „Зелените” нямаше да са толкова мизерни, а щяха да бъдат поне десетократно по-големи. Истината е, че първият митинг срещу шистовия газ в центъра на София бе организиран на 1 септември 2011 г. от Зелената партия и група граждани. Също така членове на Зелената партия създадоха Фейсбук група срещу шистовия газ, която събра рекордните за България над 70 хиляди члена! Независимо от това ние никога не сме опитвали да си присвоим  заслугите за забраната на шистовия газ, защото в апогея си това бе едно наистина широко гражданско движение. Би било некоректно, а и тактически неправилно да се правят такива груби опити тези събития да се ползват за „помпане” авторитет на собствената партия.

 

Още по-некоректен и даже абсурден е опитът на ПП „Зелените” да представи, че тя е довела до „победен край” борбата срещу АЕЦ „Белене”. Всеки, поне малко запознат с реалностите в България знае, че отказването от строежа АЕЦ „Белене” на сегашното  правителство няма нищо общо с каквато и да е гражданска активност срещу него. Единствената причина е в надделяването на лобито на американските концерни срещу лобито на руската „Атомстройекспорт”. Затова и решението за спиране на строежа АЕЦ „Белене”  веднага бе заменено с проекти за нови блокове на АЕЦ „Козлодуй”, но с американски инвеститори. Така се получава, че ПП „Зелените” се хвалят, че са се „преборили” да заменят руското атомно лоби  с американско.

 

Както вече посочихме, това самохвалство на ПП „Зелените” е традиция от самото им учредяване и затова на техният сайт още от тогава стоят „заслуги” за събития, които са станали доста преди те да се учредят като партия! Това са примерно борбата за защита на Иракли (известна местност), съхраняването на България от ГМО и др. (вж. http://www.izbori2011.zelenite.bg/index.php?option=com_content&;view=article&id=189%3Athe-green-fog&catid=24&Itemid=235&lang=bg)

 

 Всичките тези „информации” за „огромната” дейност на ПП „Зелените” въвеждат в заблуждение европейските зелени и могат да поставят в смешна ситуация техните представители при посещенията им в страната!

 

 

 

Искаме ясно да заявим, че през всичките тези години на нападки, оклеветяване и арогантно държане на ПП „Зелените” към нас, Зелената партия нито веднъж не си е позволявала нито една нападка или клевета към ПП „Зелените”. Нещо повече, ние многократно сме заявявали, че сме готови за диалог и сближаване. Зелената партия и сега е готова да седне на масата на преговорите с ПП „Зелените” в интерес на общите зелени идеи, стига ПП „Зелените” да влезе в рамките на едно културно и честно поведение! Но за съжаление опитът от последните години ни убеди, че с това ръководство на ПП „ Зелените” това е невъзможно!

 

В крайна сметка Зелената партия стигнахме до убеждението, че поведението на ПП „Зелените” от учредяването и до сега, политическия манталитет, както и елементарната липса на възпитание на ръководството й, вреди много повече на развитието на зеленото движение в България отколкото носи полза. Продължаването ПП „Зелените” да се асоциират с ЕЗП подронва нейниятавторитет в България. Затова настояваме Комитета на ЕЗП да стартира процедура за изключване от ЕЗП на Политическа партия „Зелените” (България) от ЕЗП.

 

В заключение искаме да кажем следното. Внасяйки  предложението си през октомври 2007г. ПП „Зелените” да станат член-наблюдател на ЕЗП, Комитетът на ЕЗП предпочете „политическата целъсъобразност” пред някои морални принципи. Заблуден от обещанията на ПП „Зелените” и тръпнещ от очаквания за фантастични електорални резултати, Комитетът предпочете да си затвори очите пред липсата на елементарна порядъчност на ръководството на ПП „Зелените”. Сега се разбра, че ПП „Зелените” не само няма такива резултати, а точно обратното - те са все по-мизерни. За сметка на това има все по-нарастваща ескалация на патологична омраза съчетана с абсолютно потъпкване на всякакви норми на поведение. Това разбива възможността за развитие в близките години на силно зелено движение в България, което да доведе отново до участие на „зелени” депутати в НС. Едновременно с това, отваря пътя за усвояване на това политическо пространство от други партии. Въпросът е, смята ли Комитетът да продължи да си затваря очите?!

 

Национален изпълнителен съвет на Зелена партия

 

България

 

 

 

12.10.2012

 Приложение 1

 

Действия на ПП „Зелените” за оклеветяване и злепоставяне на Зелената партия

 

ПП „Зелените” има целенасочена и последователна практика на оклеветяване на Зелената партия от самото си учредяване (юли 2007 г.), а основна част от нейното ръководство се занимава с това най-малкото година преди учредяването на тази партия. За нито една от тези клевети не е предоставано каквото и да е доказателство! Тук искаме още веднъж да подчертаем, че нито веднъж Зелената партия или неин представител не си е позволявал да отправи подобни обвинения към ПП „Зелените”. Част от тези клевети сме събрали на адрес: http://www.greenparty.bg/index.php?option=com_content&;view=category&layout=blog&id=78&Itemid=137&lang=bg   Те са основни по следните направления:

  

 1. Клеветнически обвинения към Зелената партия за КРИМИНАЛНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ:

 

 1.Зелената партия мами и купува гласове на изборите. Тази клевета е отправена към Зелената партия по време на среща на ПП „Зелените” с комисията за събиране на факти в състав Жаклин Кремерс, Андрей Козлов и Ержебет Шмук, която бе на посещение в България през периода 2-4 юли 2012 г.

 

-         Истината, е че Зелената партия никога не се е занимавала с подобна дейност и затова нито една  държавна институция, обществена организация или медия не е отправяла подобно обвинение към Зелената партия.

 

 1.ПП „Зелените” клеветят, че Зелената партия е в подкрепа на ядрената енергетика.

 

-         Истината е, че Зелената партия винаги е остоявала „спиране строежа на АЕЦ „Белене” и закриване на другите ядрени мощности след изтичането на проектния срок за тяхната експлоатация”.

 

 1. 2.ПП „Зелените” клеветят, че Зелената партия никога не се е борила срещу ГМО.

 

-         Истината е, че Зелената партия е учредител заедно с други НПО на Коалиция “България – зона свободна от ГМО” през март 2004 г.

  

 1. Разпространяване на клевети срещу ръководството на Зелена партия в личен план.
  1. 1.ПП „Зелените” клеветят, че председателят на Зелената партия Александър Каракачанов е агент на държавна сигурност.

 

-         Истината е, че Александър Каракачанов, като бивш кмет на столицата и депутат в два парламента, е бил подлаган най-малко на четири проверки и нито една от тях не посочила каквото и да е съпричастност на същия към службите за сигурност.

 

 1. Представят целенасочено манипулативно коалиционната политика на Зелената партия.
 2. 1.ПП „Зелените” клеветят, че Зелената партия влизала в безпринципни предизборни коалиции с партии от „стария режим”, като визират Българската социалистическа партия (БСП). Това „обвинение” е отправено към Зелената партия включително и при последната среща с ген.секр. на ЕЗП Жаклин Кремерс.

 

-         Истината е, че Зелената партия винаги е влизала в коалиция с ляво-центристки партии нещо, което очевидно е в разрез с политическите предпочитания на ПП „Зелените”, които са вдясно. Що се отнася до БСП, нека да напомним, че председателят на тази партия е и председател на Партията на европейските социалисти (ПЕС). Зелената партия винаги предварително е уведомявала ЕЗП за предизборните си партньори и досега не е имала възражения!

 

 Приложение 2

 

Принос на Зелената партия в борба с корупцията в България

 

 Много десетки са антикорупционни инициативи на Зелената партия, част от които са нейна самостоятелна инициатива. Други са съвместно с Национална антикорупционна коалиция. Последната бе основана на На 08.03.2008 година в град Пловдив от 32 организации в присъствие на  представителят на ОЛАФ, господин Джералд Барнет, народни представители, журналисти.

 

Тук ще се спрем само на няколко от тях, които са инициатива изцяло и само на Зелената партия и имаха, а някои продължават да имат, национален отзвук.

 

 1. 1.Зелената партия бе тази, която успя през 1999 г. да прокара в 38-то Народно събрание закон за отмяна на банковата тайна, известен като „закон за кредитните милионери”. Въз основа на него Националната банка изнесе списък на  над 1500 лица ограбили държавата с близо 2 милиарда долара. Това бе в основата на банковата криза през 1996-97 г. и последвалата хиперинфлация.

 

Този закон бе основа за завеждане на редица дела срещу така наречените кредитни милионери. Периодично, включително и 2012 г., лицата от този списък излизат на дневен ред в общественото пространство, поради тяхната свързаност със зародиша на организираната престъпност, както и с много хора от управляващите кръгове.

 

 1. 2.Зелената партия през 2000 година внесе в Народното събрание Законопроект за проверка на имуществото. Той бе замислен като продължение на „закона за кредитните милионер”, като извади „на светло” и санкционира незаконно-придобитото имущество. Макар, че Зелената партия направи широка пропагандна кампания за неговото приемане, той даже не бе допуснат да се гледа в пленарна зала, нещо което бе нарушение на Конституцията и правилника на Народното събрание.

 

Показателно е, че след влизането на България в Европейския съюз, под натиска на последния, бе внесен подобен законопроект, но в силно орязан и недействащ вариант.

 

 1. 3.Зелената партия сама поведе битка срещу някои от най-ярките корупционни практики на дясното правителство на Иван Костов (1997-2001). Едно от тях бе наглото незаконно строителство във високите части на планината Витоша – на няколко километра от центъра на София. За да защитят наглите нарушения на частната фирма, строяща голям хотелски комплекс (при това с държавни пари), правителството на Костов не се посвени да понижи статута на Витоша от Национален в Природен парк. Зелената партия поведе война срещу това безобразие. Жалби до прокуратурата, до Народното събрание, пресконференции и др. Бе събрана най-голямата до тогава подписка в София –  50 хиляди и внесена със шествие в Народното събрание.
 2. 4.Зелената партия е единствената българска партия, която внесе петиция в Европейския парламент срещу грабителските замени на държавни земи и гори срещу частни по българското черноморие (Петиция № 1675/2008). Става дума за над 70 хиляди декара земи и гори, като държавата е загубила не по-малко от 6 (шест) милиарда лева (разлика между пазарните цени на придобитите и заменени имоти). Петицията бе разгледана от Комисията по петициите на Европейския парламент на 30 април 2009 г.. Същата взе решение, Председателят на комисията да изпрати писмо до Ставрос Димас, член на ЕК, отговарящ за околната среда, в което изрази дълбоката загриженост относно положението, описано от вносителите на петицията и отправи искане за незабавна намеса.

 

През юли 2010 г. Зелената партия внесе в Народното събрание „Закон за връщане на заграбените чрез замени гори и земи”. Предложението е подкрепено от над 2200 граждани. Съгласно действащото законодателство предложението трябваше да бъде разгледано от Народното събрание в пленарна зала в срок от 3 месеца. В грубо нарушение на собствените си закони управляващото мнозинство не е допуснало до този момент този законопроект до пленарна зала.

 

 Приложение 3

 

Писма на Зелената партия, с които се информира ЕЗП за недопустимото поведение на ПП „Зелените”

 

 14.10.2009 г.

 

Становище на Зелената партия относно кандидатурата на ПП „Зелените” за наблюдател в Европейската зелена партия

 

 Уважаеми колеги,

 

Предложението на Комитета на ЕЗП за избирането на ПП „Зелените” за наблюдател не е изненадващо за нас, но ни принуждава да поставим официално въпрос, който под една или друга форма сме поставяли пред Комитета, но не сме получавали отговор. Този въпрос е какво цели Комитета с целенасоченото си толериране на тази организация? За да бъдем по-ясни нека да напомним някои факти:

 

 1. 1.Ръководството на ПП „Зелените”, още преди да учреди партията си, целенасочено и злонамерено работи срещу Зелената партия. Тази дейност датира най-малкото от началото на 2007 г. Тогава на изборите за Европейски парламент, в които Зелената партия участваше самостоятелно, те публично разпространяваха лъжи и нападки срещу нас. Направиха всичко възможно голяма част от НПО, които имаха готовност да участват в нашата листа, да се откажат от това си намерение. Нещо повече те успяха да убедят Комитета на ЕЗП да откаже подкрепата си за Зелената партия за кампанията за Европейски парламент през 2007 г. При това без същият да направи никаква проучвателна мисия, без да попита за нашето мнение – само въз основата на доноси. Последното за нас бе до такава степен абсурдно, че ние решихме че е станало някакво недоразумение и не повдигнахме въпроса пред Съвета, което както виждаме сега е било груба грешка!
 2. 2.Ние информирахме нееднократно Комитета за грубото и арогантно поведение на ръководството на ПП „Зелените”, което се засили още повече след учредяването на тази партия. Пресата и най-вече интернет пространството се засипва от откровени лъжи и просташки нападки срещу нас, като това се прави както от официални представители на партията, така и от инспирирани от тях лица. Това поведение бе демонстрирано и пред представители на Комитета на ЕЗП на срещата в София на ... Но не последва никаква реакция.
 3. 3.Може Комитетът да се е надявал, че тази арогантност ще се компенсира с фантастични резултати на изборите за Европейски и национален парламент, които бяха проведени през юни и юли тази  година. Оказа се, че резултати са същите като Зелената партия на Европейските избори 2007 г. – 0.51%! Точно същият е резултатът на ПП „Зелените” в изборите за национален парламент 2009 г. И това при положение, че през 2007 г. на Зелената партия активно се пречеше от страна на тези господа, а и ни бе официално отказана подкрепата от ЕЗП. Обратно, ПП „Зелените” получи подкрепа от ЕЗП, също така Зелената партия нито веднъж не е отправяла каквито и да е нападки срещу ПП „Зелените”. Нещо повече, кампанията протичаше на фона на небивал за България повишен интерес към екологичните проблеми!

 

Това поведение на ПП „Зелените” има в основата си няколко причини. Част от ръководството им стои на доста десни позиции и неприема лявоцентристката ориентация на Зелената партия. За съжаление тези позиции се съчетават с една тъжна балканска политическа традиция – да нападнеш ближния си цел да го изтикаш от мястото му. Средствата за това нападение не се подбират. За наше най-голямо очудване и разочарование, Комитета на ЕЗП през последните години стимулира и подкрепя в лицето на ПП „Зелените” именно това неприемливо за нас политическо поведение. Това няма да доведе до нищо добро, а само ще засили противопоставянето в зеленото политическо пространство в България.

 

Зелената партия счита, че предложението на Комитета на ЕЗП за избиране на ПП „Зелените” за наблюдател в ЕЗП е прибързано и най-малкото трябва да бъде отложено за след по-задълбочено проучване.

  

До ЕЗП

                                                                                                                     

 

Информация за обстановката в България и подготовката на Зелената партия във връзка с предстоящите избори (есента на 2011 г.) за местни органи на власт и избори за Президент на РБългария.

 Извадка:

 .... Относно ПП „Зелените”, които са наблюдател в ЕЗП, не можем на този етап да преценим техния потенциал на местно равнище, тъй като те не са явявали на местни избори, а нямаме сведения за организационното им присъствие по места. Всичките ни опити да си сътрудничим с тях останаха без какъвто и да е официален отговор, както бе с предложението за взаимодействие за частичните избори в София или за излизане със съвместни инициативи по екологични проблеми. Нещо повече, нашето впечатление, че в някои случаи ръководството на ПП „Зелените” даже застава на определена позиция само за да бъде различна от нашата. Така бе и с нашата инициатива за връщане на заграбените чрез замени земи и гори. Става дума за огромен грабеж на държавно имущество, който се оценява в милиарди евро. ПП „Зелените” не пожелаха да се солидаризират с нашата акция, независимо че тя е с голям политически потенциал, а се нужни усилията на много организации и хора за да бъде тя реализирана.

 

Но ако това поведение е право на ПП „Зелените”, макар че то демонстрира късогледство и политическа незрялост, то има нещо с което ние категорично не можем да се съгласим и призоваваме ЕЗП най-после да вземе ясно отношение! Това е абсолютно арогантното и граничещо с липсата на елементарно възпитание поведение на ръководството на ПП „Зелените”, състоящо се в открити нападки, лъжи и обиди на Зелената партия и членове на нейното ръководство. Тази кампания в последните месеци се води от съпреседателя на ПП „Зелените” Георг Тупарев (допреди няколко години член-учредител на крайно дясната партия на бившия премиер Иван Костов), члена на тяхното ръководство Борислав Сандов и др. Ръководството на Зелената партия, а и цялата организация бяхме обявени от г-н Борислав Сандов за агенти на Държавна сигурност (службите за сигурност при комунистическия режим), а също така и на съветското КГБ защото за разлика от него считаме, че проекта Южен поток, който участват редица страни от Европейския съюз е изгоден за България. След като ние възразихме, че считаме такива квалификации са неуместни особено срещу хора, които още по времето на комунизма са били активни дисиденти и с нищо не са зацапали името си, то вместо извинение имахме „удоволствието” да се запознаем с пространно писмо подписано от Георг Тупарев в качеството му на съпредседател на ПП”Зелените”. В него той говори за дълбоката си „погнуса” от Зелената партия и обявява ръководството и за „покорна рая”!(http://www.greenparty.bg/index.php?option=com_content&;view=article&id=8755%3Angos-q-q-&catid=78%3A2010-10-06-07-12-41&Itemid=137&lang=bg)

 

Естествено, не бихме обърнали внимание на човек като Георг Тупарев, който няма никакви заслуги за развитието на демокрацията в България – нито сега, а още по-малко по времето на тоталитарния режим, ако той не бе говорител на ПП „Зелените” – партия, която е наблюдател в Европейската зелена партия, на която ние сме съучредители!

 

Тъжната истина, че за този тип поведение на ръководството на ПП „Зелените” носи вина и ЕЗП в лицето на предишното си ръководство. Нека да припомним някои факти в подкрепа на това!

 

На изборите за Европейски парламент през 2007 г. Комитетът на ЕЗП отказа подкрепа на Зелена партия. Аргументът бе, че имало неизяснени отношения между нас и значими НПО. Както се разбра по-късно отношението на Комитета е било сформирано благодарение на „апостолската” дейност на г-н Петко Ковачев (впоследствие съпредседател на ПП „Зелените”) и Васил Къдринов, член през определен период на тяхното ръководство. Факт, е че те направиха всичко възможно по време на предизборната кампания през 2007 г. да настройват срещу нас екологичните организации, като не пестяха изрази от рода на „помиярска партия” и други подобни (писмо от март 2007 г.). Както по-късно се разбра основната причина за нападките е била, че горепосочените господа са били в основата на предстоящото учредяване на ПП „Зелените” и това е било стратегията им за изолиране на Зелената партия и привличане на активисти от НПО към новоучредяваната организация.

 

Истината е, че ние бяхме изключително учудени как е възможно Комитета да формира решения за отказ от подкрепа на организация членка на ЕЗП, само въз основа на обвиненията на двама човека, без да го обсъди с нас и да чуят нашето мнение, и най-вече да ни го сервира в последният момент!? Ние не повдигнахме този въпрос след изборите 2007 година, защото се чувствахме неудобно от „балканското” поведение на г-н Ковачев и Къдринов и най-вече се надявахме на политическия усет и култура на бившето ръководството на ЕЗП. И сгрешихме! Явно ръководството на партия „Зелените” реши, че този маниер на правене на „политика” и себеутвърждаване се възприема и даже удобрява от ЕЗП. Голяма част от кампанията на партия „Зелените”, особено в началото, когато те се опитваха да се самоидентифицират като нова организация,  се градеше върху нападки срещу Зелена партия. Голяма част от тези нападки бяха просто лъжи (като, че председателят на ЗП-БЗ е агент на държавна сигурност и др.) и бяха далеч извън добрият тон. Независимо от това ние търсехме диалог и даже имахме готовност да ги подкрепим.

 

Възможно е бившето ръководство на ЕЗП, макар да не е удобрявало поведението на ПП „Зелените”, да проявявало толерантност към тях поради сформираните от разговорите с техните емисари представа, че в България се надига „зелено цунами” и ПП „Зелените” са в неговата основа. Но изборните резултати на ПП „Зелените” за народно събрание 2009 г. са точно същите (0,51%), каквито са и на Зелената партия две години по-рано. При това кампанията на ПП „Зелените” се водеше в изключително по-благоприятна медийна и електорална среда, при подкрепа на ЕЗП и с многократно (!) по-голяма финансова обеспеченост. .....

 юни 2012 г.

 

Информация за състоянието на Зеления политически сектор

 По настоящем в  България има четири организации, които прокламират, че работят зеленото политическо пространство и са регистрирани в съда по реда на закона за политическите партии:

 

-  Зелена партия (редовен член на ЕЗП), с говорители Горица Кръстанова и Иван Иванов и секретар Александър Каракачанов;

 

-  Партия на Зелените с председател Валентин Симов;

 

-  Политическа партия „Зелените” (наблюдател в ЕЗП), със съпредседатели  Борислав Сандов, Георг Тупареви Стоян Йотов. Тези имена са съгласно сайта на ПП Зелените. Но съгласно съдебната регистрация и подаданите в сметната палата документи (http://erik.bulnao.government.bg/egfo/s1.aspx#) са Андрей Ковачев, Петко Ковачев и Деница Петрова. Последните не са сменяни от учредяването на партията.

 

-  Политически клуб „Екогласност” с председател Емил Георгиев.

 

Резултатите от последните избори за местни органи на власт – октомври 2011 г., само от самостоятелните явявания, без коалициите в които е участвала съответната партия, са следните:

 

 1. 1.Green Party (EGP member) – 12 съветника, 3 кмета
 2. 2.Party of the Greens, chaired by Valentin Simov – 8 съветника, 0 кмета
 3. 3.Political Party “The Greens” (observers in EGP) – 4 съветника, 0 кмета
 4. 4.Political Club ECOGLASNOST – 0 съветника, 0 кмета

 В желанието си да намалим разкъсването на зеленото политическо пространство Зелената партия предвиждаме да започнем поредица от съвместни действия с изредените по-горе организации. ПП „Зелените” не отговориха на тази инициатива, нещо което не е изненадващо с оглед досегашното им поведение. По принцип всички наши опити за сътрудничество с ПП „Зелените” съгласно препоръките на Европейската зелена партия са безрезултатни и ние не получаваме никакви официални отговори от тях. Така бе и с нашето предложение за сътрудничество във връзка с изборите в София и за общи инициативи по екологични проблеми. Нещо повече, нашето впечатление, че ръководството на ПП „Зелените” застава срещу някои наши инициативи само да бъде на обратната позиция от тази на Зелената партия. Така бе в случая с нашата инициатива да бъдат обявени за невалидни на неравностойните сделките със замени на частни земеделски земи и гори с държавни. Става дума за огромен грабеж на държавна собственост оценявана в милиарди евро. ПП „Зелените” отказаха да подкрепят тази инициатива макар, че тя притежава голям потенциал и тяхната помощ би могла да допринесе за постигането на едно справедливо решение на този въпрос.

 За съжаление този стил на поведение бе още засилен по време на предизборната кампания за местните избори през октомври 2011 г. На моменти имахме впечатление, че те хвърлят повече усилия да говорят срещу Зелената партия, отколкото за своите кандидати (по-конкретно – в приложения отчет за изборите). Това абсурдно поведение е в голяма степен и поради факта, че те разчитат (основателно или не) на подкрепа за това си поведение от определени „фактори” в ЕЗП.

 Основният лозунг в кампанията на ПП „Зелените” във втория по значение град в страната – Варна, е че само партия с една дума „Зелените” е истинска, а ако някой види с две думи (т.е. Зелена партия), то тя е менте. Подробно обосноваване на тази позиция има и на централния предизборен сайт на ПП „Зелените” (вж.http://www.izbori2011.zelenite.bg/index.php?option=com_content&;view=article&id=189:the-green-fog&catid=24&Itemid=235&lang=bg).

 Още по-директна е декларацията на ПП”Зелените” (http://www.zelenite.bg/4083), в която те изреждат списък от „мимикриращи” зелени партии, в който на първо място е Зелената партия. По един изключително манипулативен и безочлив начин тази лъжа се представя като позиция на Европейската зелена партия с надеждата, че това ще им помогне в предизборната надпревара. Както личи от резултатите това не им е помогнало, но и със сигурност не допринася за издигане на авторитета на Европейската зелена партия на българска територия

 В крайна сметка, това с нищо не допринесе за повишаване на изборните резултати, а в София ни лиши от възможността да имаме общо присъствие в общинския съвет. Единственият печален резултат от това поведение на ПП „Зелените” е, че затвърждават за себе си образа не на носители на новите и прогресивни зелени идеи, а на печално известни балкански политически традиции.

 Приложение 4

 

first issue of the Balkan Network newsletter

 

Double victory of Zelenite

 on the road of renewable-based energy independence

 

 

Borislav Sa ndov

 

Within three months Bulgariaintroduced a ban of shale

 

gas extraction by hydraulicfracturing followed bythe collapse of the project of building a

 

new nuclear power plant in Belene. Bothdecisions of the Bulgarian government

 

were forced by long and persistent streetprotests and hard media work against

 

the will of the overwhelming fossil andnuclear lobbies. The Zelenite party was

 

instrumental in organizing many of theprotests together with several environmental

 

NGOs and civil society groups.They provided the clear political platform

 

that led to these bans by demonstratingto the public, that a national energy independence

 

is achievable (economically, aswell as technically), based on renewable

 

alternatives and energy consumptionefficiency.

 

These two victories did send a strongmessage to the region and to Europe. One

 

year ago Zelenite initiated a Balkan-wideanti-nuclear initiative of green parties and

 

NGOs. The collapse of the Belene nuclearplant is a major step towards nuclear-free

 

Balkans. The anti-fracking campaign thatstarted almost a year ago had a major

 

ripple effect not only in the region, butalso was carried on as an example of a

 

successful campaign by sister parties andorganizations as far as Romania, Poland,

 

Scotland, and Ireland.

 

Despite all these major successes, theold fossil and nuclear lobbies in Bulgaria

 

are again starting a powerful campaign toreverse the late decisions of the Bulgarian

 

government. Only a common politicalplatform shared by all EGP member

 

parties will help to preserve the victoriesin Bulgaria and elsewhere. Zelenite are

 

calling all EGP sister parties to build acommon energy platform and fight for

 

Europe-wide nuclear and fracking bans.The party is willing to share their experiences

 

and help their European partners inbuilding such common platform.

 

Zelenite is the only party not representedin the Bulgarian parliament,

 

that historically was able to stop newlegislations or correct existing laws and

 

limit the damage caused by successivekleptocratic governments. Previously,

 

under the pressure by Zelenite, Bulgariabanned all GMO products, a major incinerator

 

project with potential catastrophicoutcome for the environment,and protected many environmentally

 

sensitive regions. Zelenite are constantlyfighting for more democracy, transparent

 

government, modern social policies,new green jobs and strong green society.

 

 Приложение 5

 

Just one word - Zelenite,

 

We are the ones to bring about the changes!

 

If you see two words (i. e. - Green Party)

 

Then you are dealing with the counterfeit party!