Г-жо Фандъкова,

 

Макар и формално Столична община да не е собственик на гореспоменатите недвижими собствености считаме, че е Ваше и на СОС категорично задължение да вземете ясно и недвусмислено становище срещу тази вредна идея, както и да се противопоставите с всички позволени от закона средства на нейното осъществяване.

 

В тази връзка очакваме от Вас отговор, в който по-подробно да ни запознаете със ситуацията около повдигнатия проблем и да ни информирате за действията, които възнамерявате да предприемете за защита на обществения интерес.

 

Зелената партия ще подкрепи всяко Ваше действие, с което се противопоставяте на посегателствата срещу зелените площи, както и категорично ще се противопостави на всички опити да бъде нарушен обществения интерес.

 

 НИС на ЗП

 

02.08.2012 г.