Ще посочим само няколко мотива:

1. Възстановява се първоначалния статут на парка от 1934 г.;

2. Опитите на различни „инвеститори” да ни ощастливят, бетонирайки Витоша няма да се прекратят и е необходима допълнителна законова защита;

3. Промяната на статута на защитеност ще направи МОСВ пряко отговорно за неговото управление и ще даде възможност паркът да има добро и професионално управление, като и достъп до финансиране по европейски програми.

Зелената партия настоява също, Столична община да предприеме съответните правни действия за разваляне на приватизационната сделка, поради умишлено неизпълнение на договора от страна на „Витоша ски“ (лифтовете се оказаха технически изправни).  Не могат и да се очакват „чисти“ инвестиции от фирма, която декларира постоянно загуби последните години.

НИС на ЗП

02.08.2012 г.