Декларация на Зелената партия

Относно завода за биотехнологични и фармацевтични продукти в Разград

 

Зелената партия констатира, че изискванията на българските закони и европейските директиви станаха за българското правителство лесно заобиколими досадни подробности.

Факт, потвърждаващ тази констатация, е „процедурата” на пускане в действие на новопостроения завод за биотехнологични и фармацевтични продукти в Разград. Лично премиерът  Бойко Борисов откри новото съоръжение на 21 юни 2012 г. в Разград. Това събитие не може да се върже с факта, че Решението №12-4/2012 по Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ по инвестиционното предложение за дейността на посочения нов завод е издадено от МОСВ на 6 юни т.г.. Решението е публикувано на 8.06.2012 г. и законовият срок за обжалване, след което то влиза в сила, изтича на 22.06.2012 г.. Понеже публикуваното решение съдържа задължителни условия към проекта на фазата на проектиране и на фазата преди започване на строителство, то има само две възможности:

1.  Фирмата да е успяла да проектира, построи съоръжението и подготви за пускане в експлоатация завода съобразно задължителните условия, записани в това решение, за срок от максимум 13 денонощия (постижение достойно за Гинес).

2.  Грубо са нарушени Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Директивата 2011/92/ЕС.

 

Тъй като Гинес не е регистрирал такова постижение, нито в България, нито в света, то остава втората възможност – грубо нарушение на българското и европейското законодателство. Практически в момента, съгласно закона, в Разград действа незаконно предприятие.

Посочената европейска директива задължава държавите-членки да приемат всички необходими мерки, за да гарантират, че преди да бъдат одобрени, проектите, които поради своя характер, мащаби или местоположение биха могли да окажат значително въздействие върху околната среда, са предмет на изискването за получаване на разрешение за осъществяване  на оценка тяхното въздействие върху околната среда.

Явно в България са предприети всички мерки, НЕ да се гарантира, че преди да бъдат одобрени, проектите ще минат през ОВОС, а обратното - това да може да не се случва.

Най-възмутителното в случаят е, че лично премиера на България легитимира със своето присъствие това беззаконие.

Зелената партия ще внесе  сигнал до прокуратурата с настояване да се търси отговорност на съответните длъжностни лица, независимо от техния ранг, за грубо нарушаване на законодателството.

 

НИС на ЗП 

26.7.2012 г.

 

 

екларация на Зелената партия

Относно завода за биотехнологични и фармацевтични продукти в Разград

 

Зелената партия констатира, че изискванията на българските закони и европейските директиви станаха за българското правителство лесно заобиколими досадни подробности.

Факт, потвърждаващ тази констатация, е „процедурата” на пускане в действие на новопостроения завод за биотехнологични и фармацевтични продукти в Разград. Лично премиерът  Бойко Борисов откри новото съоръжение на 21 юни 2012 г. в Разград. Това събитие не може да се върже с факта, че Решението №12-4/2012 по Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ по инвестиционното предложение за дейността на посочения нов завод е издадено от МОСВ на 6 юни т.г.. Решението е публикувано на 8.06.2012 г. и законовият срок за обжалване, след което то влиза в сила, изтича на 22.06.2012 г.. Понеже публикуваното решение съдържа задължителни условия към проекта на фазата на проектиране и на фазата преди започване на строителство, то има само две възможности:

1.  Фирмата да е успяла да проектира, построи съоръжението и подготви за пускане в експлоатация завода съобразно задължителните условия, записани в това решение, за срок от максимум 13 денонощия (постижение достойно за Гинес).

2.  Грубо са нарушени Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Директивата 2011/92/ЕС.

 

Тъй като Гинес не е регистрирал такова постижение, нито в България, нито в света, то остава втората възможност – грубо нарушение на българското и европейско законодателство. Практически в момента, съгласно закона, в Разград действа незаконно предприятие.

Посочената европейска директива задължава държавите-членки да приемат всички необходими мерки, за да гарантират, че преди да бъдат одобрени, проектите, които поради своя характер, мащаби или местоположение биха могли да окажат значително въздействие върху околната среда, са предмет на изискването за получаване на разрешение за осъществяване  на оценка тяхното въздействие върху околната среда.

Явно в България са предприети всички мерки, НЕ да се гарантира, че преди да бъдат одобрени, проектите ще минат през ОВОС, а обратното - това да може да не се случва.

Най-възмутителното в случаят е, че лично премиера на България легитимира със своето присъствие това беззаконие.

Зелената партия ще внесе  сигнал до прокуратурата с настояване да се търси отговорност на съответните длъжностни лица, независимо от техния ранг, за грубо нарушаване на законодателството.

 

НИС на ЗП 

26.7.2012 г.