Зелената партия подкрепя протестите срещу приетите поправки в Закона за горите!

 

Управляващата партия ГЕРБ продължи последователната си линия в подкрепа на олигархични структури и отделни лица в ущърб на националните интереси. За разликата от предишните правителства, които тя активно критикува, ГЕРБ постави беззаконието на „законова” основа. С приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за горите:

 -  се стимулира незаконното строителство на ски съоръжения в

 Пирин, Витоша, Рила, Стара планина и Родопите;

 - предоставят се площи от държавния горски фонд без търг  да

 се застрояват, като за капак им се гарантира узаконяването;

 - освобождават се фирмите от такси за промяна на предназначението на горските площи, като с това им подаряват десетки милиони лева;

 - променя се предназначението на горски имоти, без общ

устройствен план;

 - улеснява се незаконния износ на дървесина и недървесни горски продукти.


  Очевидно е, че когато управляващите по никакъв начин не зачитат мнението на гражданите и налагат силово интересите на приближените им бизнес кръгове, то остава единствено ДА ИЗЛЕЗЕМ НА УЛИЦАТА И ДА ПРОТЕСТИРАМЕ!

  Зелената партия призовава всички свои членове и симпатизанти да вземат активно участие в предстоящия протест днес/14 юни, 19.30 ч., езерото Ариана, София/, както и във всички следващи, до победата!

 

https://www.facebook.com/events/171845196280377/