-        преустановяване на злоупотребата с обществените средства;

-        мобилизиране на гражданството за максимално съдействие на общинските дейности;

-        постигане на бързи и трайни резултати.

Разпределени са отговорностите, дадени са сроковете и са посочени контролните органи за изпълнението: в рамките на три години общините трябва да прилагат цял пакет от мерки за ограничаване на притока от нови животни на улицата, решавайки проблема като пресичат причините, а не последиците, в резултат на което през 2011г. явлението”бездомно куче” трябваше да изчезне трайно: ефективно и хуманно, следвайки препоръките на Световната здравна организация и световния опит.

Очакванията на цялото общество не се оправдаха, въпреки усвоените огромни обществени средства от общините. Регламентираните мерки останаха на хартия, а на практика се оказа пълна непрозрачност в дейностите на общините, които предпочетоха да не спазват закона като работят с частни фирми, вместо с неправителствения сектор. Предвиденият обществен контрол се изразяваше в хиляди подадени от гражданството сигнали за системни нарушения, но липсата на контрол от страна на държавния орган обезсмисляше гражданската инициатива. Така нарушителите продължиха да не спазват нормативните норми за сметка на гражданите и животните.

След 2011г. бе удължен срока за общините, в който да прилагат законовите мерки за редуциране на популацията от кучета, а в началото на 2012г. бе обещано изготвянето на национална стратегия, която:

-        да разработи в детайли работен план, валиден за всяка община, което елеминира възможностите за имитация на дейностите – една практика, при която се усвояват обществените средства без постигане на желаните резултати;

-        да обособи Етапите на работа по приоритети (например с приоритетното обработване на женските кучета във фертилна възраст и обхващането на кучетата, отглеждани на открито се блокира раждаемостта на безстопанствените кучета и се пресича пътя на кучетата от дома към улицата, резултатът от което ще доведе до бързо редуциране на популацията).

Тази стратегия бе единодушно подкрепена в дискусия, организирана в Народното събрание; от Омбудсмана на Републиката; Националното сдружение на общините и организациите за защита на животните. Два месеца след излъчените представители за участници в Работна група, която да изготви тази стратегия под формата на наредба, такава група все още не е сформирана, а общините продължават неефективната си работа.

Трагедията с професора от “Малинова долина”е резултат от систематични нарушения на нормативната база, регулираща тези въпроси. Отговорните институции избраха спасителния път на отрицанието и обвиниха закона за лош, а неправителствения сектор за главен виновник. В момента се реставрират стари методи, както по отношение на мерките за овладяване на кучешката популация, така и по отношение на демократичните свободи на гражданските сдружения: евтанзия и изтегляне на кучетата без връщането им обратно , а общественият контрол се заличава.

Технологията, заложена в ЗЗЖ доказа своята ефективност в периода 2007-2009, когато с помощта на гражданите-доброволци в столицата беше редуциран броя на кучетата с 23 %. По метода, заложен в нашия закон е решен проблема с популацията на уличните кучета в Швейцария и Великобритания след ІІ - та Световна война. Затова днес там няма бездомни кучета.

Зелената партия счита, че, незабавното поемане на отговорност от контролните органи е разковничето на проблема, за да започнат общинските управи да работят с отговорност към гражданството и спазвайки законите. Само тогава резултатите ще бъдат ефективни и трайни.