Нещо повече, все по-силно е подозрението, че цялото боричкане около енергийния отрасъл се очертава като продължение на съсипващата за страната стратегия в областта на енергетиката, заложена по времето на правителството на Иван Костов. Нека да припомним, че на 11 февруари 1999 г. Народното събрание прие „Национална стратегия за развитие на енергетиката и енергийната ефективност до 2010 г.” Това бе един абсурден документ, който поставяше в основата на енергийната политика на България за десетилетия напред екстензивното развитие, т.е. строеж на нови мощности. И това при положение, че за произвеждането на единица продукция тогава харчехме от 3 до 5 пъти повече електроенергия от развитите европейски страни (показател, който и сега не е съществено променен) и независимо от това имахме излишък от електроенергия.

 Причините за този абсурд бяха, че Костов още тогава се бе съгласил с искането на Европейския съюз за предварително закриване на четирите блока на АЕЦ Козлодуй и това бе добър повод за строеж на нови ненужни мощности, включително и на АЕЦ Белене. В интерес на истината, включената в Стратегията „нова ядрена мощност от 600 МВт” бе повече жест към БСП, където и тогава ядреното лоби имаше най-силно влияние. За себе си г-н Костов бе запазил по-скоро „900 МВт на площадката на Марица-изток 1”. Този интерес се потвърждава и от последвалите неизгодни договори (на принципа „купувай или плащай”), започнати от неговото правителство, чиято цена постепенно ескалира двойно. 

 В крайна сметка, с тази „стратегия” Иван Костов успя да обедини интересите на наричащите себе си „леви” и „десни” в пленарната зала (единствено интересите на страната останаха на заден план), които гласуваха вкупом „за”. Само Зелената партия бе тази, която гласува категорично против!

 Напомняме всички тези факти на българската общественост, защото липсата на ясно виждане за развитието на енергетиката от страна на ГЕРБ, съчетано с прикритите зад геополитическа фразеология лобистки интереси на синята коалиция, не вещаят нищо добро за българската икономика, енергетика и екология.

 НИС на ЗП

 29.03.2012

 За подробности по позицията на Зелената партия виж. http://www.greenparty.bg/index.php?option=com_content&;view=article&id=8804%3A2011-04-08-06-00-54&catid=102%3A2010-10-06-07-05-54&Itemid=255&lang=bg