Свършено от нас от 1990 до 2007 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ относно депото за отпадъци в Суходол - изтегли

ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ относно въпроси свързани с бюджета на Община София - изтегли

СТАНОВИЩЕ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ относно последните предложения на Община София за боклука на града - изтегли

СТАНОВИЩЕ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ относно идеята за „публично-частното партньорство” за решаване проблема с битовите отпадъци на Столична община, предлагана от Бойко Борисов -  кмет на Столична община - изтегли

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ за промени в Закона за защитените територии - изтегли

ДЕКЛАРАЦИЯ относно настояване  преструктурирането на горския отрасъл да включи цялостна промяна в нормативната уредба за прекратяване на престъпленията при управлението на горите с цел устойчиво и общественополезно ползване на ресурсите - изтегли

ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ обвинява Джордж Буш за престъпления срещу планетата - изтегли

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ по повод 31 октомври - Международен ден на Черно море - изтегли

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ относно, които се извършват  при  изграждането на българската  част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 - изтегли

СТАНОВИЩЕ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ относно предложението за изграждане на депо за битови отпадъци в Горни Богров - изтегли

ПОДКРЕПА НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В ГРАЖДАНСКА ПЕТИЦИЯ срещу проекта за флуориране на питейната вода в България - изтегли

ПИСМО НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ до г-н Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите във връзка с наличието на неточност в доклада за изпълнението на Националната програма за управление на отпадъците (2003-2007) относно депонирането на отпадъците - изтегли

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ в подкрепа на българските учени, работили по НАТУРА 2000 - изтегли

ПОДКРЕПА НА Европейската Зелена Партия към Българската Зелена Партия в кампанията й в защита на НАТУРА 2000 - изтегли

 

 

Писмо на Коалиция на неправителствени организации "България без цианиди" до Министъра на Околната среда и водите, г-н Чакъров - изтегли

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ относно българската гора - изтегли

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ относно използването на цианиди при добива на злато в България - изтегли

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ относно отказа на  Международния олимпийски комитет, за кандидатурата на София  за Зимните олимпийски игри през 2014 г. - изтегли

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ относно посещението на Джордж У.  Буш, в Република България - изтегли

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ относно незаконосъобразното строителство  в защитените територии - изтегли

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ относно тенденции в туризма - изтегли

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ относно състояние и необходими действия по решаване на проблема с управление на отпадъците на територията на гр. София - изтегли

Почистване на Шабленското езеро от Младежкия клуб на Зелената партия - изтегли

Организиране и провеждане на международен семинар на  тема "Етичен туризъм - устойчиво управление на биологичните и културните ресурси", от Младежкият  клуб на Зелената партия  - изтегли

Открито писмо до г-н Сергей Станишев относно заменките на гори - изтегли

Писмо на НПО до г-н Сергей Станишев относно заменките на гори - изтегли

Standpoint of Bulgarian Green Party concerning the proposal made by Milan Horacek, Joost Lagendijk, Angelika Beer and Els de Groen with request to amend the report of Mr. Van Orden in order Bulgaria to permit to register political parties on ethnic basis - изтегли

СТАНОВИЩЕ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ относно балираните отпадъци - изтегли

СТАНОВИЩЕ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ относно използването на битовите отпадъци на Столична община за производство на брикети - изтегли

СТАНОВИЩЕ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ относно мазутното замърсяване в българския участък на река Дунав - изтегли

СТАНОВИЩЕ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ относно трайното решаване на проблема с битовите отпадъци на Столична община - изтегли

ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ относно автомагистрала “Люлин” - изтегли

ПИСМО на Александър Каракачанов до Председателя на НС относно опити за присвояване на държавния горски фонд, който граничи с морето - изтегли

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ относно провеждане на референдум за присъединяването на България към Европейския съюз - изтегли

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ: "Не на АЕЦ Белене!" - изтегли

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ относно отглеждането и разпространението на генно модифицирани организми (ГМО) - изтегли

ПИСМО на Александър Каракачанов до Председателя на БСП г-н Сергей Станишев, относно провеждане на национален референдум за влизането ни в европейския съюз - изтегли

ПИСМО на Александър Каракачанов до кмета на Столична Община Бойко Борисов, относно балирането на отпадъците в София - изтегли

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ относно всеобщото и равно избирателно право - изтегли

СТАНОВИЩЕ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ относно алтернативен “ЕКО” път – Сапарева баня - Паничище - изтегли
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ  "Не!  на войната срещу Ирак" - изтегли

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ “Кръвта на нашите войници е на съвестта на управляващите!” - изтегли

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ  "Спрете войната срещу Ирак!" - изтегли

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ относно Общия устройствен план на София - изтегли