Ние, представители на засегнатото население и неправителствени организации молим да бъде назначена арбитражна комисия от независими български и чужди експерти, геолози, инженер-геолози, хидрогеолози, която да направи експертна оценка за ефективността на цялостния работен проект на Комбинат Асарел Медет и неговото изпълнение. Искаме и да обследва р. Луда Яна и притоците и, прилежащите земеделски земи и се произнесе за  необходимите действия на правителството и комбината за да се спази европейското и българско законодателство. Обосновката за нуждата от независима експертна оценка е следната:
Истината е известна на цялата общественост. Отровите изпускани от Комбината „Асарел” постепенно са изменили целия химичен състав на почвите, повърхностните и подземни  води и на биологично разнообразие в долината на  река Луда Яна. Проектно не са решени въпросите на дренирането на дъждовните, технологичните и дори отпадните битови води в Комбината. В резултат трите реки в обхвата на комбината – Асарелска, Панова и Люлековица - притоци на Банска Луда Яна, биват замърсявани непрекъснато от изтичане на разтвори и окиси на тежки метали, химикали и реагенти. Друг проблем са и залповите замърсявания, като само за 2010 година предприятието два пъти залпово замърси реката безнаказано. /Приложение 1/ Основните проблеми при експлоатацията на комбината които не са решени са:
1.                  Реките Панова и Асарелска, притоци на Банска Луда Яна непрекъснато се замърсяват от минната дейност на рудника и Обогатителната фабрика /ОФ/ „Асарел” и прилежащите и обекти – пътища, площадки, транспортни машини, съоръжения, спомагателни, промишлени и обслужващи цехове.  На тях няма изпълнени мероприятия и пречиствателни съоръжения.
2.                  Частта на микробиологичната инсталация, отвала от окисни и извънбалансови руди, са с обем от няколко десетки милиона тона руда. В основата на отвала не са изпълнени никакви хидрогеоложки и инженер-геоложки изолационни мероприятия за избягване на дренирането в почвите на технологично киселите води с богати на метали разтвори от мед, желязо, манган, също реагенти и др.  В резултат на безпрепятственото дрениране на технологичните води, от 20 до 25% от денонощния и годишен баланс се губят – дренират под закислявания отвал и изтичат в локални пукнатини и разломи  неконтролируемо. По стария проект денонощната циркулация на тези технологични води е 5000 м куб. м., а по новия проект са 10 000 куб. м.? Всеки може да направи сметка какви сериозни количества кисели и набогатени води се дренират и замърсяват всеки ден, 365 дена в годината, 20 години наред.
3.                  Поради изменение на кондициите, тоест изземане на руди с по - високо съдържание за обогатяване, а изхвърлянето на по бедните, като окисни и извънбалансови руди за микробиологично изслужване, се увеличава обема на самия отвал. В резултат на ограничените теренни възможности на окисния отвал за микробиологично излужване, увеличения обем създава  сериозни условия за изменение на ъгъла на откосите на отвала. Районът,  в който се намира отвала е с очевидно неустойчив  ъгъл на откоса, което води до формирането на чести непредвидими свличания и порои, свързани в изнасяне на глинесто-праховите компоненти  при силни дъждове. В такива случаи възникват тежки промишлени аварии и замърсявания на река Асарелска и Луда Яна, както два пъти се случи само за 2010г. /Приложение 1/
4.                  Аварийни - залпови изпускания на флотационен пулп и меден концентрат от Обогатителната фабрика в Асарелска река, оттам в бившия язовир на АПК, превърнат от собствениците незаконно в хранилище на  минни отпадъци и директно в Банска Луда Яна.
5.                  В началото на 2011г. представители на комитетите и неправителствените организации в присъствието на евродепутата Михалис Тремополус проведохме среща с ръководството на комбинат Асарел, на която бяха обсъдени проблемите и исканията на обществеността да се изградят пречиствателни инсталации на изхода на всички замърсители в Комбината Асарел. Изпълнителния директор отказа да приеме съществуването на замърсяванията и технологични аварии с презумпцията, че Асарел е изпълнил всички проекти по опазване на околната среда, а промишлените аварии от лятото и зимата на 2010г се дължали на природни катаклизми и лоши подизпълнители. Големите залпови замърсявания директорът ги причислява към инцидентите. /Приложение 2/. Тези факти показват, че в съществуващия проект на комбината за опазване на околната среда не са предвидени такива съоръжения, които да предпазват населението от природни бедствия, залпови замърсявания и не се гарантира опазването на околната среда. Въпреки големите несъответствия между действителността и проекта, който очевидни не опазва живота и здравето на хората, МОСВ престъпно утвърди този проект. Поради тази причина поискахме работния проект на микробиологичната инсталация, за да обосновем с експертите на спокойствие причините за редовните замърсявания – лош проект, или лошо изпълнен такъв, но директора отново отказа да го предостави за свободно ползване. Това е грубо незачитане правото на засегната общност да получи исканата информация от замърсителя за състоянието на околната среда и причините за замърсяването.
Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ услужливо пренебрегва задълженията си и не взема страната на потърпевшите граждани, които според конституцията имат право на живот в чиста околна среда. Многократно сме сезирали МОСВ за поредното замърсяване на река Луда Яна от Асарел, но единствения резултат са „проверки” и глобяване на замърсителя с незначителна сума, като в официалните комюникета се цитират твърденията и резултатите от вътрешния мониторинг на предприятието, което се явява конфликт на интереси. /Приложение 3/. Комбинат с печалба от триста милиона евро за последните три години за крупно замърсяване е глобяван със стотинки и е оправдаван напълно многократно.
Имаме основание да считаме, че последните четири правителства включително и настоящето, по престъпен начин са облагогодетелствали  Комбинат Асарел и неговите собственици, като неспазвайки задълженията си са допуснали безнаказано замърсяване на околната среда и са създали опасност за живота и здравето на хиляди европейски граждани. Неразумно е да се надяваме настоящото правителство да промени политиката си и да принуди собствениците да изградят пречиствателните съоръжения, не и след предизборните съглашения между премиера Бойко Борисов и Цоцорков – изпълнителен директор на Асарел и председател на Минната камара в България, и бивш комсомолски и партиен секретар в Асарел. Не и след демонстрираното другарско отношение на премиерът към същия Цоцорков при неотдавнашното му участие като почетен гост при откриване на разширяваната, незаконно одобрена и опасна Микробиологична инсталация и въпреки нашите основателни протести.
Протестираме спрямо незачитане правата на европейските граждани от страна на българското правителство в полза на опасни проекти на офшорки и с пълно основание настояваме Европейската комисия да задължи правителството на България да назначи арбитражна експертиза от независими български и чуждестранни експерти. Порочната практика замърсителя сам да се проверява и това автоматично да става становище на държавните контролни органи е порочно в същността си и антихуманно. За това предлагаме правителството, да потърси експертизата на инженер-геолози и хидрогеолози от Международната асоциация по инженерна геология и околна среда с представителство и в нашата страна -  Българската национална група по инженерна геология.
Надяваме се така да се осигури прозрачност, да бъде премахнат политическия чадър над собствениците на Комбинат Асарел, а предложените от комисията препоръки задължителни за изпълнение от страна на правителството и предприятието. Искаме възможно най - бързо собствениците на предприятието да бъдат заставени да спазят законодателството, да изградят нужните пречиствателни съоръжения, а опасната за околната среда Микробиологична инсталация да бъде спряна до решаване на проблемите.
Ние потърпевшите граждани организирани в Комитети от селата Баня, Бъта, Попинци и  48 неправителствени браншови, природозащитни, правозащитни организации   и изявени общественици искаме също разследване на престъпленията срещу живота и здравето на десетки хиляди човека за провеждан системен Еко геноцид, за замърсените земеделски земи, за  пропуснати ползи от некомпенсираните и унищожени 11 000 дка земи и гори от Комбината Асарел. Настояваме местното население да бъде реално компенсирано за нанесените имуществени и неимуществени вреди и пропуснати ползи.
Лица за контакти:
Инициативен Комитет Попинци - Георги Даскалов, 0878 65 03 44
Инициативен Комитет Баня – Стоян Ножделов, 0887 89 07 19
Инициативен Комитет Бъта – инж. геолог Иван Станчев, 0885 38 09 60
Асоциация на експертите по подземни богатства България -  инж. Трайко Милев, 0887 50 48 45
Национална Коалиция за Антикорупция от 32 неправителствени организации в цялата страна –      Христо Николов, 0884 00 46 66
Гражданско Движение  срещу минните замърсявания от 11 комитета и НПО организации  –                доц. Добринка Лолова, 0889 28 77 72
Национално движение „Екогласност” - Петър Пенчев, 0887 52 50 32
Зелената партия - П. Харизанова  0882 25 69 24
Гражданска инициатива за чист въздух Стара Загора – Пенка Георгиева, 0885 60 46
Душана Здравкова - Член на Европейския Парламент 2007-2009 и дългогодишен съдия -      0887 49 15 62.
Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност /ГДБОПП/ – Константин Дичев, 0886 96 65 83
С уважение:
Константин Дичев
ГД БОПП
Управление природни ресурси
Ул. Витоша 22, гр Нови пазар
e-mail  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
GSM: 0886 966 583