1. България предоставила ли е информация за резултатите от гореспоменатото разрушаване на морените? Свързани ли са наводненията в Банско с горската сеч в региона?

2. Горепосочените дейности съвместими ли са с националното и европейското законодателство? Ако има нарушение, какви ще са действията на Комисията?

3. Какви критерии се прилагат в страната членка - България за лицензиране на разширението в ски курорта Банско в рамките на Национален парк Пирин? Осъществена ли е оценка на въздействието върху околната среда и проведен ли е публичен одит?

4. След като Комисията е била информирана за реализираните по-крупни инфраструктурни проекти в Пирин още през 2007 г., то какви действия е предприела тя в това отношение?

5. Има ли конфликт на интереси между Българска федерация по ски, “Юлен“ ООД и търга за концесия на ски курорт Витоша? Осъществява ли се справедливо разпределение на българските държавни фондове в подкрепа на ски спорта?