Срещата бе открита на 10.12, петък, с панел на тема “Зелените и разширение на ЕС на Балканите”. Заседания се проведоха в 4 сесии на 11.12. и заключителни работни групи на 12.12. Накратко темите бяха: “Европейските Зелени и Новия зелен курс”, “Балканските икономики и енергетиката”, “Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници на Балканите”, “Позеленяване на икономиките: Земеделие и туризъм”. Работните групи бяха на 3 теми: Икономика, Енергетика, Земеделие и туризъм.

Като цяло, дискусиите бяха насочени около това, че е необходимо процесът на разширение на ЕС на Балканите да продължи. Такова бе и мнението изказано от представителите на Европейските Зелени. Същевременно бе отчетено и различното място в процеса на страните от региона: членове на ЕС, асоциирани, страни, водещи преговори и страни,  незапочнали преговори. Бяха обсъдени потенциалите за позеленяване на балканските икономики като верен път за развитие на страните от региона. За пореден път бе доказано, че именно Зелените са единствената политическа сила, която е в състояние да събере на едно място представители от всички страни в региона. Презентациите и дискусиите бяха насочени към възможностите за общи стратегии за позеленяване на балканските икономики, предвид сходството на страните в региона, създаването на зелени работни места,  основно в областта на възобновяемите енергийни източници, земеделието и туризма. В областта на енергетиката бе дискутирано сформирането на Балканска коалиция срещу ядрената енергетика.